Mer om Advokatfirma Capri AS

Samarbeid, erfaring og allsidig praksis gir gode løsninger

Advokatkontoret har drevet advokatvirksomhet i Asker sentrum fra 1991 og er i dag et veletablert og velrenomert advokatfirma som har vært benyttet mye av Asker og Bærum tingrett og Asker overformynderi.

Vår private kundekrets kommer stort sett fra Asker, Bærum og Oslo, men vi har også spredte klienter i andre deler av Norge og i utlandet.

Vårt advokatkontor driver alminnelig juridisk praksis også ut over de områder som fremkommer på vår webside. Dersom vi får juridiske spørsmål vår praksis ikke omfatter blir klienten opplyst om dette og vi er så langt vi kan behjelpelig med å anbefale andre advokater som driver innen det aktuelle felt.

 

Personvern / Privacy policyPubliseringsløsning fra IDLmedia AS