Advokatfirma Capri AS - Advokatkontor i Asker

Advokatfirma Capri AS i Asker tilbyr advokattjenester innenfor en rekke juridiske områder med hovedvekt på arv og skifte, familierett og fast eiendom, herunder tinglysingsspørmål, mangelkrav og eiendomsmegling.
Vårt advokatkontor har også bred erfaring med inkasso og gjeldsmegling, samt at vi har vært benyttet av Asker og Bærum tingrett som bobestyrer i dødsbo og konkursbo.

Hovedtyngden av våre oppdrag kommer fra privatpersoner, samt små og mellomstore bedrifter hjemmehørende i Asker, Bærum og Oslo, men vi yter også advokatbistand til klienter i Norge forøvrig.

Arv og skifte

Advokatbistand ved oppsett av testament, felleseieskifte, dødsboskifte og/eller generasjonskifte.
Les mer

Familierett

Rådgiving og bistand ved skilsmisse mellom ektefeller eller samboere. Oppsett av ektepakt eller samboerkontrakt.
Les mer

Alminnelig praksis

Våre advokater utfører rådgiving, advokatbistand og prosedyre innenfor alminnelig juridisk praksis.
Les mer

Fast eiendom

Vi har lang erfaring med salg og utleie av bolig eller næringslokale i Asker, Bærum og Oslo Vest.
Les mer

Inkasso for kreditor

Vårt firma utfører kontroll av saksgang og inndrivelse av fordringer på vegne av kravshaver.
Les mer

Konkursbo under behandling

Meld krav til de konkursbo vi har til avvikling. Se relevante datoer og last ned innberetninger.
Les mer

Merknader

Overgang til aksjeselskap

Advokatfirma Capri AS er en direkte fortsettelse av det tidligere personlige foretaket "Advokat Catharina Caprino". Overgangen til aksjeselskap skjedde 01.07.09.
Les mer

Personvern / Privacy policyPubliseringsløsning fra IDLmedia AS