Advokatbistand ved skilsmisse

Korrekt oppgjør for begge parter ved skifte av felleseie

Vårt kontor går inn for et korrekt oppgjør mellom partene ved et skilsmisseoppgjør og skifte av felleseie.
Et slikt oppgjør av felleseie er erfaringsmessig det partene i lengden blir mest fornøyd med, særlig der hvor partene har barn og man er tvunget til et videre samarbeid om disse.

Kontakt en advokat for mer om våre advokattjenester innenfor
skilsmisseoppgjør og felleseieskifte.

Personvern / Privacy policyPubliseringsløsning fra IDLmedia AS