Hjelpeverge

Advokatbistand i vergesaker

Advokat Caprino kan påta seg oppdrag som hjelpeverge hvor dette er ønskelig.

En hjelpeverge oppnevnes av Fylkesmannen, etter ønske fra den hjelpetrengende eller dennes familie. Hjelpeverge er aktuelt for den som ikke kan ivareta sine anliggender i sin alminnelighet eller sin økonomi og derfor bør ha en rettslig stedfortreder / økonomisk forvalter.

Hjelpeverge er som en fullmektig hvor klienten beholder sin rettslige handleevne. Vergemålslovens regler gir klienten rettssikkerhet ved at regnskap og tilsynplikt ligger under Fylkesmannen.

Ofte kan det beste være å få en advokat som hjelpeverge fordi den hjelpetrengende har kommet i slike vanskeligheter at det kreves ekspertise for å ordne opp.

Kontakt en advokat for rådgiving eller bistand som hjelpeverge.

Personvern / Privacy policyPubliseringsløsning fra IDLmedia AS