Ektepakt og samboerkontrakt

Advokatbistand ved avtale mellom ektefeller eller samboere

Det er viktig å få belyst alle ønsker fra klient og deretter gi klienten opplysninger om muligheter som opprettelse av en ektepakt eller samboerkontrakt kan gi.

Vårt advokatkontor i Asker utenfor Oslo legger stor vekt på å gi våre klienter opplysning om både muligheter og løsninger ved et eventuelt brudd.

Kontakt en advokat for ytterligere opplysninger om regler rundt brudd og fordeling,
eller oppsett av ektepakt og samboeravtale.

Personvern / Privacy policyPubliseringsløsning fra IDLmedia AS