Tvangssalg av bolig eller næringslokale

Advokatbistand ved tvangssalg

Vårt advokatfirma har mer enn 20 års erfaring med eiendomsmegling og har i en årrekke blitt oppnevnt av Asker og Bærum tingrett som medhjelper ved gjennomføringen av tvangssalg.

Vi kan derfor yte god hjelp til saksøker under og etter innsendelse av begjæring om tvangssalg.

Vi gir også råd og advokatbistand til saksøkte som er kommet i denne situasjonen.

Kontakt en advokat for advokatbistand i forbindelse med tvangssalg
av bolig eller næringslokale i Asker, Bærum eller Oslo Vest.

Personvern / Privacy policyPubliseringsløsning fra IDLmedia AS