Mangler ved fast eiendom

Advokatbistand i forbindelse med avhendingsloven

Vårt advokatfirma yter avokatbistand innenfor avhendingsloven. Vi bistår både kjøpere og selgere ved kjøp og salg av fast eiendom.

Har du kjøpt eller solgt eiendom og det har oppstått en mangelssituasjon, så er det veldig viktig at denne håndteres korrekt fra starten av. Dette gjelder enten din motpart er kjøper, selger eller noen av disses forsikringsselskaper.

Vanlige problemstillinger er;

  • Krav mot selger, megler eller eierskifteforsikringsselskap i tvister ved kjøp og salg av eiendom
  • Reklamasjon og erstatning på grunn av feil og mangler ved eiendommen
  • Prisavslag grunnet feil og mangler ved bolig og fritidseiendom
  • Erstatning grunnet skjulte feil og mangler ved fast eiendom
  • Heving av kjøp av eiendom

Kontakt en advokat for mer om dine rettigheter rundt mangler ved fast eiendom.

Personvern / Privacy policyPubliseringsløsning fra IDLmedia AS