Skifte av dødsbo

Bistand fra advokat ved dødsboskifte

Vårt advokatfirma har opp gjennom årene stått for mange dødsboskifter.
Våre advokater har også vært brukt av Asker og Bærum tingrett som bobestyrer i offentlige skifteoppgjør.

For private påtar vi oss hele oppgjøret eller deler dersom arvingene ønsker å gjøre noe av booppgjøret selv.

Dersom vårt advokatfirma står for hele oppgjøret vil vi, når oppgjøret er ferdig, overlevere alle arvingene et fullstendig regnskap over boets utgifter og inntekter, samt fordelingsliste over boets netto mellom arvingene.

Alle boets aktiva vil, etter ønske fra arvingene, enten bli solgt eller juridisk korrekt overført til den som ønsker å overta aktivaet.

Dokumenter så som, selvangivelser og endelig oppgjør for sykehjemsplass, vil bli korrekt utfylt og oversendt rette vedkommende innen satt tidsfrist.  Det påsees i tillegg at utregning fra stat / kommune er korrekt.

Våre advokater vil hele tiden legge vekt på å finne løsninger som gir minimum utgifter for arvingene.

Kontakt en advokat ved vårt advokatkontor for bistand ved skifte av dødsbo.

Personvern / Privacy policyPubliseringsløsning fra IDLmedia AS