Om skatt og avgift ved gave, arv og skifte

Lang erfaring gir gode løsninger for arving og mottaker

Enten det gjelder arv fra allerede avdød familiemedlem eller gave/arveforskudd fra foreldre/nære slektninger som er i live, er det viktig å tenke helhetlig når det gjelder å finne frem til den rimeligste løsningen i forhold til hva arving/mottaker må betale i skatt/avgift.

Det er flere muligheter som kan redusere skatt/avgift.  Mulighetene avhenger bl.a. av hva den enkelte giver og mottaker ønsker, hvor gamle arvelater/giver er og hva gaven/arven består i.

Vårt advokatkontor vil hjelpe deg å se de forskjellige muligheter samt ordne det formelle ved ditt valg.  Dette gjøres på en juridisk bindende og korrekt måte.

Kontakt en advokat for advokatbistand eller spørsmål til regler rundt
skatt og avgift ved gave, arveoppgjør eller forskudd på arv, generasjonsskifte og dødsbo.

Personvern / Privacy policyPubliseringsløsning fra IDLmedia AS