Gave og arveforskudd

Advokatbistand ved gave eller forskudd på arv

Det er forskjellige grunner til at foreldre ønsker å gi et eller flere av barna en gave eller et arveforskudd. 

Et eller flere av barna trenger penger nå, foreldrene orker ikke lenger ha ansvaret for hytta, men ønsker fremdeles å ha bruksrett, eller foreldrene ønsker at et av barna skal få litt ekstra ut over det de andre barna mottar.  Dette kan skyldes barnets livssituasjon, sykdom, skilsmisse eller evne til å ta vare på seg selv.

Hvis begge foreldre er i live er det, uten begrensninger, mulig å gi gave til et av barna uten at de andre blir tilgodesett.  Denne gaven må imidlertid gjøres på juridisk korrekt måte hvor korrekte dokumenter må utferdiges og innsendes offentlige myndigheter.

Ønsker man som foreldre å tilgodese et av barna i dag, men vil at gaven skal avregnes i det endelige arveoppgjøret når foreldrene dør, slik at alle barna får likt til slutt, betegnes dette som et arveforskudd.  Arveforskudd er også avhengig av at dokumenter utferdiges korrekt og innsendes offentlige myndigheter.

Vi vil hele tiden legge vekt på å finne løsninger som gir minimum utgifter for mottaker samtidig som de tilgodeser ønske fra giver.

Kontakt en advokat ved vårt advokatkontor for flere opplysninger om gave og forskudd på arv.

Personvern / Privacy policyPubliseringsløsning fra IDLmedia AS