Informasjon til ansatte

Regler rundt lønnsgaranti

Lønnsgarantien skal sikre at du får utbetalt lønn, feriepenger m v som du beviselig har til gode, men som arbeidsgiveren ikke er i stand til å betale på grunn av konkurs, offentlig skifte av insolvent dødsbo, tvangsavvikling og offentlig administrasjon av forsikringsselskap eller bank.

Når det blir åpnet konkurs hos arbeidsgiver, vil tingretten oppnevne en bostyrer (advokat) som overtar ledelsen av bedriften og administrerer konkursboet. Det er bostyrer, du som arbeidstaker, skal forholde deg til etter konkursåpning. Tingretten vil kunne opplyse hvem som er oppnevnt som bostyrer. Bostyrer har plikt til å orientere arbeidstakerne om lønnsgarantiordningen, og til å gi veiledning ved utfylling av søknadsblanketter og fremsettelse av søknader. Søknad om lønnsgarantidekning skal gå via bostyrer. Du finner nyttig informasjon for ansatte i virksomhet som går konkurs på Konkursrådets nettsider.

Hvis det ikke er åpnet konkurs, og arbeidsgiveren din ikke kan betale lønn mv, må du, om nødvendig selv, sørge for at det blir åpnet konkurs for å få lønnsgarantidekning. Er årsaken at arbeidsgiver ikke vil betale, må du selv inndrive kravet ditt. Er du i tvil om hvilken fremgangsmåte du skal følge, bør du søke juridisk hjelp, f eks hos advokat eller fagforening. Det er viktig at du handler raskt når lønnen uteblir. Går det for lang tid, kan du miste retten til lønnsgarantidekning.

Kilde; NAV - Les hele artikkelen her.

Personvern / Privacy policyPubliseringsløsning fra IDLmedia AS