Gjeldsmegling

Advokatbistand ved megling av gjeld

Våre advokater yter bistand ved misligholdte betalinger/fakturaer som det forhandles på med tanke på å få til en løsning mellom kreditor og debitor (skyldner). Ofte innebærer meglingen en viss ettergivelse fra kreditor i bytte mot en rask løsning/oppgjør.

Gjeldsmegling kan gjøres selv, men ofte er det best å få et advokatfirma med erfaring til å forhandle for deg. Dette fordi det vil gi et godt inntrykk og vise at du, som skyldner, er seriøs og ønsker å gjøre noe med saken.

Kontakt en advokat for mer om gjeldsmegling og megling av gjeld.

Personvern / Privacy policyPubliseringsløsning fra IDLmedia AS